Upadłość konsumencka - życie bez długów

08.08.2018

 

Masz zdjęcia lub film do tego artykułu?   Wyślij je do nas!

#biznes   #finanse   #upadłość   #długi   #prawo   

Co zrobić, gdy zaciągnęliśmy tyle pożyczek, że nie jesteśmy w stanie ich już spłacać? Szansą dla osób, które wpadły w spiralę zadłużenia jest upadłość konsumencka. Według Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej do dnia 30 czerwca tego roku w Polsce 3259 osób ogłosiło upadłość konsumencką. Oznacza to, że tyle osób uwolniło się od długów, choć jeszcze parę lat temu byłoby to niemożliwe z powodu restrykcyjnych przepisów. Na szczęście od jakiegoś czasu przepisy te uległy liberalizacji.

 

Jakie są warunki, aby można było ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka jest szansą na nowy start w życiu osoby zadłużonej. Najważniejszą przesłanką do ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność danej osoby. Nie można zatem ogłosić upadłości konsumenckiej dla osoby, która reguluje swoje zadłużenie na bieżąco. Traktuje się, iż dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli opóźnienie w spłatach wynosi co najmniej 3 miesiące.

Drugą ważną przesłanką jest to, aby dłużnik nie doprowadził do niewypłacalności lub istotnie zwiększył stopień zadłużenia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Co to oznacza? W każdym przypadku decyduje o tym sąd, w odniesieniu do indywidualnej sytuacji danego dłużnika. Na pewno jednak wzięcie pożyczki lub kredytu, gdzie rata przewyższa nasze miesięczne dochody, będzie działało na naszą niekorzyść. Jednak wzięcie pożyczki na leczenie swoje lub bliskich będzie inaczej oceniane, niż pożyczka na przyjemności. Sąd nie zgodzi się również na upadłość konsumencką, jeżeli w ciągu ostatnich 10 lat dana osoba skorzystała z tego prawa.

Jak zainicjować upadłość konsumencką?

Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o upadłość do wydziału gospodarczego sądu rejonowego. Opłata za taki wniosek wynosi 30 zł. Ważne jest, aby wniosek był prawidłowo wypełniony i zawierał dokumenty obrazująca naszą złą sytuację majątkową. W przypadku, gdy wniosek jest źle wypełniony, sąd nie zajmie się naszą upadłością.

Gdy nasz wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, sąd wyznaczy syndyka, który będzie nadzorował wykonanie podziału naszego majątku między wierzycieli. Gdyby nasz majątek nie wystarczał na spłacenie wszystkich długów, sąd ustali plan spłaty zobowiązań, według którego zaczniemy spłacać naszych wierzycieli, którzy nie zostali zaspokojeni z masy upadłości. W skład masy majątkowej wchodzą wszystkie rzeczy upadłego, które mają jakąkolwiek wartość i mogą zostać spieniężone. Jednak gdy dana rzecz jest dla upadłego ważna, np. laptop, na którym wykonuje swoją pracę, to nie zostanie on włączony do masy upadłości. Również część pensji upadłego wyłączona jest z masy upadłościowej.

Czy dłużnik straci swój dom lub mieszkanie przez postępowanie upadłościowe?

Jeżeli do majątku dłużnika wchodzi lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, to sąd z sumy uzyskanej ze sprzedaży tej nieruchomości wydzieli upadłemu kwotę niezbędną na wynajem mieszkania od 12 do 24 miesięcy, natomiast reszta jest przeznaczona na spłacenie naszych zobowiązań. Pamiętajmy, że dzięki temu postępowaniu wychodzimy na prostą. W trakcie tego okresu nie rosną żadne odsetki, a osoba ma możliwość powrócić do stabilnego życia, np. znaleźć pracę, która powoli odzyskać płynność finansową.

Co jeżeli nie zdecydowalibyśmy się na upadłość konsumencką, bo nie chcemy stracić mieszkania? W przypadku gdy posiadamy wiele długów, prędzej czy później mieszkanie zostanie zlicytowane przez komornika sądowego. Istotna różnica jest taka, iż w postępowaniu upadłościowym zawieszone zostaną wszelkie postępowania egzekucyjne i sądowe, nie są naliczane odsetki, natomiast w przypadku licytacji mieszkania przez komornika nadal pozostajemy z długami oraz rosnącymi odsetkami.

Istnieje też możliwość, że sąd umorzy wszystkie zadłużenia osoby upadłej. Jest to możliwe, gdy osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie będzie on zdolny do jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli. W tej sytuacji sąd również każdy przypadek rozważa indywidualnie.

Umorzenie zobowiązań w upadłości konsumenckiej ma charakter przymusowy, czyli występuje wbrew woli wierzyciela. Istnieje jednak katalog zobowiązań, które nie podlegają umorzeniu w postępowaniu upadłościowym. Należą do nich m.in. alimenty.

Reasumując, gdy z jakichś powodów mamy problemy ze spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek, należy złożyć wniosek o upadłość i dać sobie szansę na nowy start. Może i wymaga to poświęcenia, ale dzięki temu postępowaniu możemy wyjść na prostą i żyć bez długów.

 

Artykuł powstał we współpracy z Krzysztofem Kowalskim - Adwokatem, wpisanym na listę w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu.

Kancelaria Adwokacka

adwokat Krzysztof Kowalski

ul. Św. Marcin 35/2

61- 806 Poznań

adwokat.krzysztof.kowalski@gmail.com 

 

 

To może Cię także zainteresować:
Prawo sąsiedzkie - problemy z uciążliwymi sąsiadami
Prawa przysługujące członkom spółdzielni mieszkaniowych
Kupuj w sieci taniej dzięki kodom rabatowym

 

Poglądy przedstawione w niniejszym materiale są wyłącznie poglądami Autora. Materiał został opublikowany przez Autora - zachowana pisownia oryginalna tekstu. Szczegółowe informacje znajdziesz w Regulaminie. Jeśli uważasz, że niniejsza publikacja jest jego naruszeniem lub narusza ona obowiązujące przepisy prosimy o zgłoszenie tego faktu TUTAJ.

red. DDWLKP.pl | źródło: Krzysztof Kowalski - Adwokat, wpisany na listę w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Prowadzi kancelarię adwokacką w Poznaniu./ foto: pixabay.com

Komentarze