"To Społeczeństwo jest strażnikiem demokracji, inaczej demokracja zawsze się wyrodzi"

03.04.2017

 

Masz zdjęcia lub film do tego artykułu?   Wyślij je do nas!

#maria małgorzata janyska   

20 - te Urodziny Konstytucji RP przypadły w szczególnym czasie, czasie, w którym demokratycznie wybrana władza ją lekceważy i wielokrotnie już ją złamała, chociaż rządzi niecałe półtora roku.

 

mmj
Maria Małgorzata Janyska
Posłanka na Sejm RP VII i VIII kadencji (Platforma Obywatelska).

Może dlatego brak choćby słowa od najwyższych państwowych organów o tej rocznicy i wartości Konstytucji dla Obywateli - w tym od Prezydenta RP, który powinien być strażnikiem przestrzegania prawa. To nie jest jego przywilej, to jest jego obowiązek, za który ponosi odpowiedzialność.

Obywatele jednak sami zadbali o to, by przypomnieć i rocznicę i wartości - zorganizowali się w całej Polsce i czytali Konstytucję, przypominając (począwszy od pierwszego artykułu), że "Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich Obywateli".

W mojej miejscowości - Czarnkowie również, dzięki organizacji wydarzenia przez Klub Obywatelski, czytaliśmy ten najwyższy akt prawny i rozdaliśmy 150 egzemplarzy, przy wsparciu harcerzy.

Każdy z nas ma w życiu wiele cennych wartości, część z nich jest wspólna, część odmienna - np. miłość do bliskich, przyjaźń, wiara, nauka, dobra materialne... i najczęściej doceniamy je na nowo dopiero jak je tracimy, gdy zaczynają być ograniczane.

Nie inaczej jest z wartościami zagwarantowanymi w Konstytucji. Jeszcze dwa lata temu wiele osób nie myślało tak często jak teraz skąd wywodzą się jego prawa, w tym do wolności osobistej, czy obowiązki, jak są gwarantowane. Po prostu były! Dzisiaj budzą zainteresowanie i obawy co będzie dalej.

A 20 lat temu, uchwalona 2 kwietnia 1997r. przez Zgromadzenie Narodowe Konstytucja RP przyjęta została kolejno przez Naród w referendum. To Naród ustanowił Konstytucję (!), żeby zagwarantować systemowo demokrację i nadzór nad wybieralną władzą.

To Naród w preambule potwierdził, że "...równi w prawach i powinnościach wobec dobra wspólnego - Polski... w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem, ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym..."

Jak powiedziała prof. Ewa Łętowska, pierwsza Rzecznik Praw Obywatelskich podczas debaty „Po co nam konstytucja?": To społeczeństwo jest strażnikiem demokracji, inaczej demokracja zawsze się wyrodzi.

Strażnik - Społeczeństwo coraz bardziej angażuje się w pilnowanie demokracji, codziennie, i wskazuje, gdzie jest psuta, ograniczana. Strażnik - Społeczeństwo przypomina też o art. 198 ust.1: "Za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu ponoszą: Prezydent Rzeczypospolitej, Prezes Rady Ministrów, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, oraz członkowie Rady Ministrów, Prezes Narodowego Banku Polskiego, osoby, którym Prezes Rady Ministrów powierzył kierowanie ministerstwem, oraz Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych."

Maria Małgorzata Janyska

Posłanka na Sejm RP

 

To może Cię także zainteresować:
Naród ma wybrać, a "Państwo" się bawić

 

Poglądy przedstawione w niniejszym materiale są wyłącznie poglądami Autora. Materiał został opublikowany przez Autora - zachowana pisownia oryginalna tekstu. Szczegółowe informacje znajdziesz w Regulaminie. Jeśli uważasz, że niniejsza publikacja jest jego naruszeniem lub narusza ona obowiązujące przepisy prosimy o zgłoszenie tego faktu TUTAJ.

red. DDWLKP.pl | źródło: Maria Małgorzata Janyska

Komentarze