Ochrona wizerunku - uwagi do kampanii wyborczej

03.10.2018

 

Masz zdjęcia lub film do tego artykułu?   Wyślij je do nas!

#wybory   #samorząd   #prawo   #wyborca   #kandydat   #kampania wyborcza   

Trwa kampania wyborcza przed wyborami do organów samorządowych. Kandydaci prowadzą ją w różnych miejscach. Naturalne jest, że utrwalają jej przebieg, wykonując zdjęcia lub materiały wideo z różnych miejsc, a następnie umieszczają je na stronach internetowych lub w mediach społecznościowych. Pomyślałem więc, że dobrym tematem na kolejny artykuł będzie ochrona wizerunku oraz prawo do jego rozpowszechniania.

 

Kwestię ochrony oraz rozpowszechniania wizerunku reguluje ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a konkretnie artykuł 81 tej ustawy:

Art. 81

1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.

2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;

2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

Ogólna zasada wyrażona w tym przepisie przewiduje, iż by rozpowszechniać czyjś wizerunek, potrzebna jest jego zgoda. Jednak, jak to w prawie bywa, zdarzają się wyjątki od reguły.

 

Rozpowszechnianie wizerunku kandydata

Nie potrzeba zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby powszechnie znanej w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych. Niewątpliwie kandydaci na stanowiska w samorządach, godząc się na kandydowanie, stają się osobami publicznymi. Zatem, jeżeli zrobiliśmy im zdjęcie podczas wiecu wyborczego, to nie trzeba prosić takiej osoby o zgodę na rozpowszechnianie jej wizerunku.

 

Rozpowszechnianie wizerunku wyborców

Inaczej należy podejść do rozpowszechniania wizerunku innych osób, które np. uczestniczyły w spotkaniu lub wiecu wyborczym.

Zgodnie z ustawą, nie wymaga zgody rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie lub publiczna impreza.

Pojęcie zgromadzenia, zgodnie z ustawą "Prawo o zgromadzeniach", można rozumieć jako zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.

Dlatego wszystkie spotkania polityków z wyborcami możemy zaliczyć do kategorii zgromadzeń. Kandydaci, jako osoby publiczne, próbują przekonać wyborców do swoich racji. Zazwyczaj spotkania takie są bezpłatne i odbywają się w miejscach publicznych. Zgodnie z utrwalonym poglądem, wyborca, który wybiera się na takie spotkanie, niejako z automatu wyraża zgodę i godzi się na utrwalanie swojego wizerunku jako fragmentu całości.

Rozpowszechnianie wizerunku bez zezwolenia jest dopuszczalne, o ile fotograf albo operator wybierają główny obiekt (polityka, materiały sztabu wyborczego) i umieszczają go w pobliżu punktów, które najszybciej przyciągają wzrok odbiorcy (np. grupa wyborców).

Natomiast jeżeli głównym kadrem jest wizerunek konkretnej osoby (fotograf albo operator "skupiają się" na jednej osobie, eksponują ją), rozpowszechnianie wymaga zgody osoby przedstawionej w kadrze.

Powyższe dotyczy również materiałów wyborczych. Bez naszej zgody nasz wizerunek nie może być na nich umieszczany, chyba że stanowimy tylko mały element jakiegoś wybranego fragmentu.

Pamiętajmy, że naruszenie przepisów o utrwalaniu i rozpowszechnianiu wizerunku stanowi naruszenie naszych dóbr osobowych. W przypadku nielegalnego naruszenia możemy domagać się zaprzestania naruszania naszego wizerunku oraz odpowiedniego świadczenia pieniężnego.

W związku z tematyką tego artykułu, warto przed wyborami przypomnieć jeden z artykułów, który już napisałem na niniejszym portalu, który również dotyczył wyborów, a konkretnie przepisów kodeksu wyborczego. LINK do artykułu.

W razie jakichkolwiek pytań, proszę o nadsyłanie ich mailem na adres podany niżej.

 

Artykuł powstał we współpracy z Krzysztofem Kowalskim - Adwokatem, wpisanym na listę w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu.

Kancelaria Adwokacka

adwokat Krzysztof Kowalski

ul. Św. Marcin 35/2

61- 806 Poznań

adwokat.krzysztof.kowalski@gmail.com 

 

To może Cię także zainteresować:
Koniec użytkowania wieczystego - co należy wiedzieć o nadchodzących zmianach
Apeluję do wszystkich: idźmy na wybory 21.10. b.r.!
Darowizna - co należy o niej wiedzieć?

 

Poglądy przedstawione w niniejszym materiale są wyłącznie poglądami Autora. Materiał został opublikowany przez Autora - zachowana pisownia oryginalna tekstu. Szczegółowe informacje znajdziesz w Regulaminie. Jeśli uważasz, że niniejsza publikacja jest jego naruszeniem lub narusza ona obowiązujące przepisy prosimy o zgłoszenie tego faktu TUTAJ.

red. DDWLKP.pl | źródło: Krzysztof Kowalski - Adwokat, wpisany na listę w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Prowadzi kancelarię adwokacką w Poznaniu./ foto: pixabay.com

Komentarze