Księgi wieczyste - co należy o nich wiedzieć?

06.09.2018

 

Masz zdjęcia lub film do tego artykułu?   Wyślij je do nas!

#dom   #ogród   #sąd   #księgi wieczyste   #prawo   

Księgi wieczyste odgrywają istotną rolę w obrocie nieruchomościami. Jeżeli chcemy kupić nowe mieszkanie lub ziemię, to przed sfinalizowaniem takiej transakcji powinniśmy przejrzeć ich księgi wieczyste, aby mieć pełną wiedzę o danej nieruchomości.

 

Księgi wieczyste prowadzą wydziały ksiąg wieczystych w sądach rejonowych. Prowadzi się je w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obrocie nieruchomościami. Ważną informacją jest to, iż księgi wieczyste są jawne, w związku z tym każdy, kto ma interes prawny, może je przeglądać.

Obecnie księgi wieczyste prowadzi się również w systemie teleinformatycznym. Aby przeglądać księgę wieczystą należy znać jej numer. Księgi wieczyste dostępne są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://ekw.ms.gov.pl. Po wpisaniu numeru księgi wieczystej w odpowiednie pole można przeglądać treść aktualnej księgi, jak również treść zupełnej księgi wieczystej. Aktualna księga wieczysta zawiera informacje na dzień sprawdzania, natomiast zupełna księga wieczysta zawiera wszelkie dotychczasowe zmiany. Numery ksiąg wieczystych dla Trzcianki zaczynają się od kodu PO1T, natomiast dla Czarnkowa - PO2T.

Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym, treść księgi wieczystej rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według treści księgi wieczystej nabył własność lub inne prawo rzeczowe. Inaczej mówiąc: jeżeli kupujemy od kogoś nieruchomość, a nie sprawdzimy kto jest jej właścicielem w księdze wieczystej, to jeżeli później okaże się, że jest to inna osoba, to prawo nas nie chroni, gdyż w pierwszej kolejności powinniśmy sprawdzać księgi wieczyste.

Księga wieczysta zawiera cztery działy:

Dział I. "O" - oznaczenie nieruchomości.

W tym dziale znajdują się szczegółowe dane o położeniu nieruchomości - jej adresie i powierzchni.

Dział I. "Sp" - spis praw związanych z jej własnością.

Najważniejsze informacje, jakie się tu znajdują, to informacje o własności i współwłasności.

Znajdują się tu również informacje o udziale w nieruchomości wspólnej i służebności gruntowej. W księdze wieczystej prowadzonej dla prawa spółdzielczego określa się rodzaj tego prawa oraz wymienia właściwą spółdzielnię mieszkaniową.

Dział II. Wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego.

Znajdują się tu wpisy dotyczące oznaczenia właściciela (właścicieli) lub użytkownika wieczystego. Znajdziemy tutaj również informację odnośnie sposobu nabycia prawa przez osobę, która jest wpisana jako właściciel lub użytkownik wieczysty.

Z tego działu zatem dowiadujemy się, kto jest uprawniony do sprzedaży nieruchomości. Jeżeli w księdze wieczystej znajduje się kilku współwłaścicieli, to jedna osoba nie może sprzedać całej nieruchomości.

Dział III. Wpisy ograniczonych praw rzeczowych.

Znajdują się tu wpisy dotyczące wszelkich postępowań toczących się przeciwko właścicielom nieruchomości. Znajdziemy tu informacje o wszczęciu egzekucji komorniczych, wywłaszczeniach, ogłoszeniach upadłości. Znajdziemy tu także informacje o prawach i roszczeniach takich jak pierwokup, dzierżawa, umowy przedwstępne oraz o służebności przesyłu lub przechodu.

Z powodu powyższych informacji warto sprawdzić ten dział, aby mieć cały obraz danej nieruchomości i ewentualnego sprzedającego. Sprawdzając ten dział, zwróćmy szczególną uwagę na służebność przesyłu oraz prawo dożywocia. Prawo przesyłu oznaczać będzie, ze na naszej działce będzie mógł w przyszłości stać słup wysokiego napięcia, natomiast prawo dożywocia polega na tym, iż osoba (były właściciel), w zamian za przeniesienie własności, ma prawo do mieszkania w nim do swojej śmierci.

Dział IV. Hipoteka.

Bardzo ważny dział, informujący o istnieniu hipoteki na nieruchomości. Może się zdarzyć, że nieruchomość, którą chcemy zakupić, jest nią obciążona z powodu zaciągnięcia kredytów przez właścicieli. Wierzyciel, na rzecz którego wpisano hipotekę (zazwyczaj jest to bank), może dochodzić swych roszczeń od każdego właściciela nieruchomości, niezależnie czy jest to dłużnik czy nie.

Przeglądając księgi wieczyste w formie teleinformatycznej warto zwrócić uwagę na rubrykę "wzmianka w księdze wieczystej" - jeżeli w rubryce jest jakiś wpis, to najprawdopodobniej został złożony wniosek, który czeka na rozpoznanie i wpis.

Księgi wieczyste powinny być aktualizowane na bieżąco, lecz często nie robi się tego. Dlatego zdarzyć się może, że w księdze wieczystej widnieje osoba, która już dawno nie żyje. Oznaczać to może, że nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe po tej osobie albo że postępowanie spadkowe jeszcze trwa.

Jeżeli to my chcemy sprzedać nieruchomość, to pamiętajmy, aby księga wieczysta odpowiadała aktualnemu stanowi faktycznemu. Jeżeli tak będzie, nie będziemy mieli żadnych komplikacji przy ewentualnej sprzedaży.

   

Artykuł powstał we współpracy z Krzysztofem Kowalskim - Adwokatem, wpisanym na listę w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu.

Kancelaria Adwokacka

adwokat Krzysztof Kowalski

ul. Św. Marcin 35/2

61- 806 Poznań

adwokat.krzysztof.kowalski@gmail.com 

 

To może Cię także zainteresować:
Jakie czynniki pozwolą Ci na kontrolę smaku domowego bimbru?
Inteligentne urządzenia w naszym domu
Warto wiedzieć - istotne zmiany dla obywateli w kodeksie wykroczeń

 

Poglądy przedstawione w niniejszym materiale są wyłącznie poglądami Autora. Materiał został opublikowany przez Autora - zachowana pisownia oryginalna tekstu. Szczegółowe informacje znajdziesz w Regulaminie. Jeśli uważasz, że niniejsza publikacja jest jego naruszeniem lub narusza ona obowiązujące przepisy prosimy o zgłoszenie tego faktu TUTAJ.

red. DDWLKP.pl | źródło: Krzysztof Kowalski - Adwokat, wpisany na listę w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Prowadzi kancelarię adwokacką w Poznaniu./ foto: pixabay.com

Komentarze