Forum Gospodarcze Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego po Walnym Zgromadzeniu

07.08.2017

 

Masz zdjęcia lub film do tego artykułu?   Wyślij je do nas!

#forum gospodarcze   #walne zgromadzenie   #czarnków   #powiat czarnkowsko-trzcianecki   

23 czerwca 2017 roku w Forum Gospodarczym Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckim w Ośrodku Klubowo-Konferencyjnym w Smolarni odbyły się wybory do władz stowarzyszenia. Prezesem Forum na dwuletnią kadencję został Lech Wojcieszyński. Wyłoniono także zarząd w składzie: Steffen Zimny, Jan Polcyn, Ryszard Kielczyk, Robert Szukało, Kinga Jahnz i Krzysztof Antkowiak.

 

Do Rady Nadzorczej powołano: Janinę Kłos, Przemysława Bednarka, Antoniego Rogale.

W dniu 17 lipca 2017 roku na pierwszym posiedzeniu nastąpiło ukonstytuowanie zarządu. Na Wiceprezesów powołani zostali: Steffen Zimny, Jan Polcyn, Robert Szukało.

Zarząd Forum w swoich planach działania postawił na szeroką współpracę z lokalnym środowiskiem, obradował o dostosowaniu prawa i stosunków pracy do wymogów gospodarki XXI wieku, jakości edukacji do wymogów nowoczesnego rynku pracy, ograniczania poziomu opodatkowania pracy i zwiększenie efektywności zabezpieczenia społecznego, umożliwienie pracownikom godzenia pracy z potrzebami życia prywatnego.

Zarząd Forum będzie współpracował z władzami samorządowymi i nauczycielami w celu wypracowania najlepszych praktyk w dziedzinie kształcenia zawodowego o wypracowanie sposobu kształcenia do nowych zawodów. Konieczne jest zwiększenie nakładów na edukację, ale też elastyczne podejście do różnych form zatrudnienia.

Przedsiębiorcy dyskutowali także o zwiększeniu aktywności zawodowej, włączenia do zatrudnienia osób, które pozostają poza rynkiem pracy, a także otwarcia się na przyjmowanie pracowników z zagranicy. Podejmowane przez organizację działania na rzecz rozwoju gospodarczego oraz przedsiębiorczości w naszym regionie były i będą podejmowane zawsze w ramach harmonijnej współpracy z władzami samorządowymi.

Chcemy skutecznie reprezentować pracodawców i przedsiębiorców , dbać o poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej, ograniczać koszty pracy i niepotrzebną biurokrację, upraszczać podatki. Organizacja będzie dbała o dobry klimat dla przedsiębiorców z dużym naciskiem na ten w Czarnkowie i Trzciance na małe i średnie przedsiębiorstwa. Duże firmy mają więcej możliwości , żeby poradzić sobie samemu, natomiast małe trzeba wspomagać pod kątem kadr i możliwości rozwoju, np. tworzyć tereny inwestycyjne, stosować ulgi podatkowe./ inwestycyjne/

Stowarzyszenie skupi się jeszcze bardziej na działaniach związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, chcemy aby w naszych firmach z pracownikami były konsultowane kierunki rozwoju, żeby działały kodeksy etyczne, duże Firmy od lat dla lokalnej społeczności finansują duże imprezy letnie , chcemy aby te działania zostały utrzymane i może rozszerzone o na średnie firmy.

Z wielką satysfakcją dziękujemy ludziom, którzy przyczynili się do zmiany oblicza powiatu i regionu, wielkość inwestycji które zostały poczynione przez przedsiębiorców i władze samorządowe, które przekładają się na nowe miejsca pracy, sprzyja refleksji i potwierdza ,że przez dialog i współpracę wszystkich środowisk możemy dalej rozwiązywać ważnie społecznie problemy.

 

Bożena Jasińska

Dyrektor Biura Zarządu

 

To może Cię także zainteresować:
Wykonali świetne zdjęcia!
Artyści z całego kraju nagrodzeni w Czarnkowie - Salon Wielkopolski 2017
Powiatowy Konkurs Recytatorski

 

Poglądy przedstawione w niniejszym materiale są wyłącznie poglądami Autora. Materiał został opublikowany przez Autora - zachowana pisownia oryginalna tekstu. Szczegółowe informacje znajdziesz w Regulaminie. Jeśli uważasz, że niniejsza publikacja jest jego naruszeniem lub narusza ona obowiązujące przepisy prosimy o zgłoszenie tego faktu TUTAJ.

red. DDWLKP.pl | źródło: Forum Gospodarcze Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Komentarze