Darowizna - co należy o niej wiedzieć?

10.10.2018

 

Masz zdjęcia lub film do tego artykułu?   Wyślij je do nas!

#darowizna   #prawo   #adwokat   

Prawie każdy z nas spotkał się kiedyś z pojęciem darowizny. Zgodnie z kodeksowym brzmieniem, darowizna to bezpłatne świadczenie darczyńcy na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. W potocznym znaczeniu polega na darowaniu przez jedną osobę drugiej jakiejś rzeczy (np. pieniędzy) lub nieruchomości. Jakich trzeba dopełnić formalności oraz czy można odwołać darowiznę dowiecie się Państwo z treści tego artykułu.

 

W jakiej formie powinna być dokonana darowizna?

Zgodnie z prawem, darowizna powinna być dokonana w formie aktu notarialnego. Jednak, jak to bywa w prawie, nie jest to regułą. Dokonana darowizna bez formy aktu notarialnego staje się ważna, jeżeli świadczenie zostało dokonane.

Nie jest konieczna forma aktu notarialnego dla dokonania darowizny określonej kwoty pieniężnej. Wystarczające jest dokonanie przelewu, jednak należy pamiętać, żeby w tytule napisać, iż jest to darowizna dla danej osoby. Dokonanie darowizny nieruchomości wymaga bezwzględnie formy aktu notarialnego.

Czy można odwołać darowiznę?

Odwołanie darowizny możliwe jest w dwóch sytuacjach. Pierwsza to taka, gdy darczyńca jeszcze nie wykonał darowizny, której dokonania zobowiązał się na piśmie. W takiej sytuacji można ją odwołać, jeżeli stan majątkowy uległ takiej zmianie, że dokonanie darowizny będzie stanowiło problem finansowy dla darczyńcy. Na przykład: darczyńca zobowiązał się na piśmie darować samochód, jednak po podpisaniu umowy darowizny okazało się, że darczyńca musi spłacić powstałe zobowiązania finansowe. Dla spłacenia tych zobowiązań musiałby zaciągnąć pożyczkę. W takiej sytuacji może odwołać darowiznę i sprzedać samochód.

Druga sytuacja, kiedy darczyńca może odwołać darowiznę, to tzw. rażąca niewdzięczność w stosunku do darczyńcy. Jest to bardzo obszerne pojęcie i jest zawsze interpretowane w kontekście danej sytuacji.

Przyjmuje się, że przez pojęcie rażącej niewdzięczności należy rozumieć tylko takie czynności obdarowanego, które są skierowane przeciwko darczyńcy z zamiarem nieprzyjaznym. Może tu chodzić przede wszystkim o dwie sytuacje:

• dopuszczenie się przestępstwa przeciwko darczyńcy,

• naruszenie przez obdarowanego obowiązków wynikających ze stosunków osobistych łączących go z darczyńcą (np. obowiązek udzielenia pomocy w trudnej sytuacji).

Odwołanie darowizny następuje w formie pisemnej, jednak nie może nastąpić po upływie roku od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego. Jeżeli darczyńca dobrowolnie nie będzie chciał wydać przedmiotu darowizny, należy dochodzić tego przed sądem.

Opodatkowanie darowizny

Od otrzymanej darowizny należy uiścić podatek. Ustawodawca zwalnia jednak z tego obowiązku, jeżeli została dokonana w ramach najbliższej rodziny, tj. jeżeli jest dokonana przez małżonka, dzieci, dziadków, pasierba, rodzeństwo, ojczyma lub macochę. Należy jednak pamiętać, iż musimy zgłosić fakt dokonania darowizny urzędowi skarbowemu miejsca naszego zamieszkania w ciągu 6 miesięcy od otrzymania darowizny. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu dostępnym w urzędzie skarbowym lub przez internet. Niepoinformowanie fiskusa o otrzymanej darowiźnie wiąże się z konsekwencjami karno-skarbowymi, które zależne są od wysokości uszczuplonego podatku.

Jako, że zbliżają się wybory samorządowe, przypominam wszystkim zainteresowanym dwa artykuły dotyczące wyborów: podstawy prawa wyborczego oraz ochrona wizerunku.

 

Artykuł powstał we współpracy z Krzysztofem Kowalskim - Adwokatem, wpisanym na listę w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu.

Kancelaria Adwokacka

adwokat Krzysztof Kowalski

ul. Św. Marcin 35/2

61- 806 Poznań

adwokat.krzysztof.kowalski@gmail.com 

 

To może Cię także zainteresować:
Koniec użytkowania wieczystego - co należy wiedzieć o nadchodzących zmianach
Ochrona wizerunku - uwagi do kampanii wyborczej
Zakupy na odległość - prawa konsumenta

 

Poglądy przedstawione w niniejszym materiale są wyłącznie poglądami Autora. Materiał został opublikowany przez Autora - zachowana pisownia oryginalna tekstu. Szczegółowe informacje znajdziesz w Regulaminie. Jeśli uważasz, że niniejsza publikacja jest jego naruszeniem lub narusza ona obowiązujące przepisy prosimy o zgłoszenie tego faktu TUTAJ.

red. DDWLKP.pl | źródło: Krzysztof Kowalski - Adwokat, wpisany na listę w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Prowadzi kancelarię adwokacką w Poznaniu./ foto: pixabay.com

Komentarze