Ciąża a wypowiedzenie umowy o pracę

12.09.2018

 

Masz zdjęcia lub film do tego artykułu?   Wyślij je do nas!

#kobieta   #dziecko   #ciąża   #praca   #pracownica   #wypowiedzenie   #umowa   #prawo   #adwokat   

Powszechnie wiadomo, iż kobieta w ciąży jest szczególnie chroniona w prawie pracy. Ten artykuł odpowie na pytanie, jakie prawa przysługują kobiecie, jeżeli ta zajdzie w ciążę, a posiada umowę na czas określony lub umowę na okres próbny.

 

W przypadku kobiet w ciąży, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, pracodawca nie może wypowiedzieć takiej umowy ani jej rozwiązać. Natomiast umowę na podstawie zlecenia można wypowiedzieć w każdym czasie, ponieważ nie jest ona chroniona przepisami prawa pracy.

Inaczej jest, gdy kobieta pracuje na umowę zlecenie, a następnie pracodawca podpisuje z nią umowę na okres próbny. Zgodnie bowiem z kodeksem pracy, umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie 3-go miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Oznacza to, że aby umowa została przedłużona, kobieta musi być w 3 miesiącu ciąży najpóźniej w ostatnim dniu umowy.

Jak zatem obliczyć te 3 miesiące? Sąd Najwyższy stwierdził, że termin upływu 3 miesiąca ciąży oblicza się w równej miary miesiącach księżycowych. Brzmi to dziwnie, ale oznacza, że do wyliczenia ciąży pracownicy przyjmuje się miesiąc wynoszący 28 dni, tj. 4 tygodnie kalendarzowe.

Od wyżej podanego momentu wypowiedzenie umowy kobiecie w ciąży nie może być skuteczne. Jednak istnieją przypadki, kiedy takie wypowiedzenie będzie zgodne z prawem. Są to następujące sytuacje:

• doszło do ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych;

• doszło do popełnienia w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie pracownicy na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;

• doszło do zawinionej utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Z ciążą pracownicy wiążą się też pewne prawa. Prawo do świadczeń chorobowych pracownica nabywa po upływie 30 dni nieprzerwanego zatrudnienia, do którego wlicza się także poprzednie okresy zatrudnienia, jeżeli przerwa między nimi nie przekraczała 30 dni. Dlatego, jeżeli kobieta po powzięciu wiadomości o ciąży zdecyduje się pójść na L4, a nie będzie miała przepracowanych 30 dni, o których mowa powyżej, to nie zostanie jej wypłacony zasiłek chorobowy.

Od powyższego istnieją jednak wyjątki – kobieta otrzyma zasiłek chorobowy (bez okresu wyczekiwania) od pierwszego dnia zatrudnienia, jeśli:

• jest absolwentką szkoły lub szkoły wyższej i została objęta ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpiła do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia szkoły;

• podlegając ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo, udowodni wcześniejszy co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego (do okresu tego zalicza się także okresy obowiązkowego ubezpieczenia społecznego przed 1 stycznia 1999 r., które uprawniało do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, niezależnie od tego, jak długo trwały przerwy między okresami ubezpieczenia);

• niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy;

• jest posłanką lub senatorem, która przystąpi do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji.

Na zasiłku chorobowym kobieta może przebywać maksymalnie 270 dni.

A co w przypadku, gdy pracownica złożyła wypowiedzenie umowy o pracę, a po złożeniu okazało się, ze jest w ciąży? Jeżeli w chwili składania wypowiedzenia kobieta nie była świadoma faktu, iż jest w ciąży, to można takie oświadczenie cofnąć. Podstawą jest fakt, iż działała pod wpływem błędu. Gdyby ta osoba wiedziała, że jest w ciąży, to nie złożyłaby takiego oświadczenia. Zgodnie z przepisami pracodawca ma obowiązek traktowania takiego orzeczenia jako niebyłe.

  

Artykuł powstał we współpracy z Krzysztofem Kowalskim - Adwokatem, wpisanym na listę w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu.

Kancelaria Adwokacka

adwokat Krzysztof Kowalski

ul. Św. Marcin 35/2

61- 806 Poznań

adwokat.krzysztof.kowalski@gmail.com 

 

To może Cię także zainteresować:
Problem niepłacenia alimentów - jak z tym walczyć ?
Warto wiedzieć - istotne zmiany dla obywateli w kodeksie wykroczeń
Alimenty - kiedy się należą i w jakiej wysokości?

 

Poglądy przedstawione w niniejszym materiale są wyłącznie poglądami Autora. Materiał został opublikowany przez Autora - zachowana pisownia oryginalna tekstu. Szczegółowe informacje znajdziesz w Regulaminie. Jeśli uważasz, że niniejsza publikacja jest jego naruszeniem lub narusza ona obowiązujące przepisy prosimy o zgłoszenie tego faktu TUTAJ.

red. DDWLKP.pl | źródło: Krzysztof Kowalski - Adwokat, wpisany na listę w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Prowadzi kancelarię adwokacką w Poznaniu./ foto: pixabay.com

Komentarze