Alimenty - kiedy się należą i w jakiej wysokości?

07.11.2018

 

Masz zdjęcia lub film do tego artykułu?   Wyślij je do nas!

#alimenty   #kobieta   #dziecko   #rodzina   #sąd   #prawo   

Częstymi pytaniami, na które odpowiadam w swojej praktyce są pytania dotyczące alimentów w prawie rodzinnym. W tym artykule postaram się odpowiedzieć na najważniejsze z nich.

Podstawowym obowiązkiem alimentacyjnym jest obowiązek rodziców względem ich dzieci. Jednak w polskim prawie możliwe jest też świadczenie alimentacyjne m.in. dziadków względem wnuków, między rodzeństwem czy między małżonkami.

 

Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dzieci

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie się utrzymać samodzielnie. Dlatego samo osiągnięcie przez dziecko pełnoletniości nie powoduje wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego. Jeżeli dziecko po zakończeniu edukacji w szkole wybiera się na studia, to obowiązek łożenia alimentów nadal trwa. Jeżeli jednak są to takie studia, które da się pogodzić z praca zarobkową, wtedy obowiązek alimentacyjny przestaje istnieć.

Ważne jest, iż o wygaśnięciu obowiązku alimentacyjnego decyduje sąd. Nie można zatem samemu ustalić, iż od danego momentu nie płacimy alimentów.

Jak ustalić wysokość należnych alimentów?

Wysokość alimentów zależy od dwóch czynników: usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (dziecka) oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (rodzica).

Przez usprawiedliwione potrzeby uprawnionego do alimentacji rozumie się jego potrzeby bieżące, co oznacza, że nie zalicza się do nich takich potrzeb, które według przewidywań mogą nastąpić w odległej przyszłości.

Dzieci mają prawo do równej stopy życiowej z rodzicami i to zarówno wówczas, gdy mieszkają wspólnie z nimi, jak i wtedy, gdy mieszkają oddzielnie. Oznacza to, że rodzice powinni zapewnić dziecku warunki materialne odpowiadające tym, w jakich żyją sami – nie będzie to jednak dotyczyło potrzeb będących przejawem zbytku.

Ważną kwestią są możliwości majątkowe zobowiązanego. W praktyce sądowej często spotykam się z próbą obejścia tego elementu przez różnego rodzaju zakłamania rzeczywistości. Warto wiedzieć, iż ukrywanie swojego majątku, świadome niepodejmowanie pracy zarobkowej, podejmowanie pracy w niepełnym wymiarze godzin nieadekwatnym do kompetencji i zawodu, wykazywanie wynagrodzenia poniżej możliwości zarobkowych lub stanowiska skutkować będzie zasądzeniem alimentów w wysokości odpowiadającej możliwościom zarobkowym.

Na ustalanie wysokości alimentów nie wpływają świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawcze (np. Rodzina 500+).

Alimenty od dziadków

Pierwszeństwo w świadczeniach alimentacyjnych należy bezwzględnie przypisać rodzicom, a dopiero następnie dalszym krewnym. To bowiem rodzice w pierwszej kolejności powinni zaspokoić potrzeby dzieci i dopiero w przypadku ustalenia, że nie mogą sprostać temu obowiązkowi, to odpowiedzialność ta spada na dalszych krewnych, np. dziadków.

Obowiązek alimentacyjny innych krewnych niż rodzice powstaje z chwilą, gdy uprawniony (dziecko) nie może uzyskać środków utrzymania od zobowiązanego w pierwszej kolejności.

Jak dochodzić alimentów?

Zarówno ustalenie obowiązku alimentacyjnego, jak i jego wygaśnięcie ustala sąd rejonowy miejsca zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z tym tematem, proszę o kontakt mailowy.

 

Artykuł powstał we współpracy z Krzysztofem Kowalskim - Adwokatem, wpisanym na listę w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu.

Kancelaria Adwokacka

adwokat Krzysztof Kowalski

ul. Św. Marcin 35/2

61- 806 Poznań

adwokat.krzysztof.kowalski@gmail.com 

 

 

To może Cię także zainteresować:
Problem niepłacenia alimentów - jak z tym walczyć ?
Warto wiedzieć - istotne zmiany dla obywateli w kodeksie wykroczeń
Biznes rodzinny w obliczu śmierci właściciela

 

Poglądy przedstawione w niniejszym materiale są wyłącznie poglądami Autora. Materiał został opublikowany przez Autora - zachowana pisownia oryginalna tekstu. Szczegółowe informacje znajdziesz w Regulaminie. Jeśli uważasz, że niniejsza publikacja jest jego naruszeniem lub narusza ona obowiązujące przepisy prosimy o zgłoszenie tego faktu TUTAJ.

red. DDWLKP.pl | źródło: Krzysztof Kowalski - Adwokat, wpisany na listę w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. Prowadzi kancelarię adwokacką w Poznaniu./ foto: pixabay.com

Komentarze