11 przyczyn dlaczego mężczyźni i kobiety myślą inaczej

23.11.2017

 

Masz zdjęcia lub film do tego artykułu?   Wyślij je do nas!

#kobieta & dziecko   #mężczyzna   #myślenie   #różnice   #uwodzenie   

Mężczyźni i kobiety są inni. Istnieją ku temu dobre powody biologiczne. Badania skanów mózgu u mężczyzn i kobiet pokazują, że kobiety używają obu stron mózgu, ponieważ mają większe ciało modzelowate.

 

Jest to most pomiędzy dwiema półkulami mózgu i umożliwia kobietom dzielenie się informacjami między tymi dwiema połówkami mózgu szybciej niż mężczyźni. Mężczyźni mają tendencję do używania lewej strony mózgu, która jest bardziej logiczną i racjonalną częścią mózgu. Skany ujawniają również inne interesujące sposoby, w których mężczyźni i kobiety robią różne rzeczy lub przetwarzają informacje inaczej.

Oto 11 przyczyn, dlaczego mężczyźni i kobiety myślą inaczej

Percepcja

Kobiety mają mniejszy mózg, który jest ściślej wypełniony połączeniami. Dzięki temu mogą lepiej wykonywać zadania związane z większym obrazem i sytuacyjnym myśleniem. Mózg człowieka ma tendencję do osiągania lepszych wyników w myśleniu przestrzennym, polegającym na rozpoznawaniu wzorców i rozwiązywaniu problemów z obiektami w otoczeniu przestrzennym.

Myślenie wielotorowe

Mężczyźni lepiej spisują się w pojedynczych zadaniach, podczas gdy kobiety lepiej radzą sobie z wieloma zadaniami naraz. Może to wynikać z pierwotnej męskiej roli myśliwego, który jest skupiony na pojedynczym celu, podczas gdy tradycyjna rola kobiety kierownika domu zmusiła ją do żonglowania wieloma zadaniami jednocześnie.

Interakcje społeczne

Kobiety radzą sobie lepiej w sytuacjach społecznych niż mężczyźni. Mężczyźni mają tendencję do doskonałości w bardziej abstrakcyjnym myśleniu i zadaniach zorientowanych na zadania. Ponownie, może to wynikać z tradycyjnych ról płciowych, w których kobiety musiały współpracować, aby wykonywać bardziej złożone zadania, podczas gdy mężczyźni spędzali więcej czasu samotnie tropiąc zdobycz.

Radzenie sobie z emocjami

Kobiety mają większy system limbiczny w swoich mózgach, co pozwala im być bardziej kontaktowymi i wyrażać swoje emocje. Mężczyźni raczej nie zwracają uwagi na emocje, które nie są jednoznacznie werbalizowane. Mężczyźni są bardziej logiczni w swoim myśleniu i odrzucają informacje, które nie są bezpośrednio związane z problemem, którym się zajmują. Kobiety są znacznie bardziej empatyczne i podatne na emocje wpływające na ich myślenie.

Zdolności matematyczne

Mężczyźni mają większe, płaty ciemieniowe niż kobiety. Uważa się, że ten obszar mózgu kontroluje zdolności matematyczne i procesy. Z tego powodu mężczyźni radzą sobie lepiej z matematyką. To nie znaczy, że nie ma kobiet, które są świetne w matematyce, ale że mężczyźni mają małą biologiczną przewagę, jeśli chodzi o umiejętności matematyczne i oparte na logice.

Radzenie sobie z bólem

Ciało migdałowate jest obszarem mózgu odpowiedzialnym za ból. Ból aktywowany jest zarówno w prawej (mężczyźni) lub w lewej (kobiety) półkuli. Prawa strona jest bardziej związana z zewnętrznymi bodźcami, podczas gdy lewa jest bardziej połączona z wewnętrznymi bodźcami. Kobiety mają tendencję do odczuwania bólu bardziej intensywnie niż mężczyźni z tego powodu.

Uczenie się języków

Kobiety lepiej uczą się języków i są lepiej dostosowane do słów i dźwięków. Być może, dlatego mężczyźni mają trudności z wyrażaniem się werbalnie. Może to wynikać ze zwiększonego popytu na kobiety od milionów lat na współpracę i organizację w celu zarządzania dużymi skomplikowanymi zadaniami.

Kobiety pamiętają lepiej

Kobiety mają tendencję do większej aktywności w hipokampie, regionie odpowiedzialnym za tworzenie i przechowywanie wspomnień, niż mężczyźni. Badania wykazały, że kobiety lepiej niż mężczyźni pamiętają twarze, nazwiska, przedmioty i wydarzenia.

Rozumowanie przestrzenne

Mężczyźni mają lepsze umiejętności rozumowania przestrzennego i lepiej pamiętają szczegóły geograficzne. Mają tendencję do lepszego wrodzonego wyczucia kierunku i pamiętają, gdzie są obszary i lokalizacje. Ta zdolność najprawdopodobniej wynika z historii w myślistwie, kiedy ludzie musieli pokonywać długie dystanse bez pomocy mapy i kompasu.

Podejmowanie ryzyka

Mężczyźni częściej podejmują ryzyko. Kobiety częściej unikają ryzyka. Mężczyźni otrzymują większą dawkę endorfin, kiedy podejmują ryzyko. Im większe ryzyko, tym większa przyjemność wynikająca z ryzykownego zachowania. Mężczyźni mogą wyspecjalizować się w podejmowaniu większego ryzyka z powodu wczesnego zapotrzebowania człowieka na poszukiwanie żywności, która może być większa, silniejsza i bardziej niebezpieczna niż pojedynczy człowiek. Polowanie jest również z natury niebezpieczne, ponieważ niektóre drapieżniki mogą polować, gdy on tropi inne zwierzę.

Seks

Mężczyźni mają tendencję do bycia bardziej wizualnymi w tym, co ich pobudza, podczas gdy kobiety podnieca połączenie takich rzeczy jak atmosfera, emocje, zapachy, a także percepcje wizualne.

Chociaż są równi, mężczyźni i kobiety mają różne mocne i słabe strony biologiczne. Różnice te mogą wynikać z bardzo długiego okresu specjalizacji między płciami. Ludzie są łowcami / zbieraczami, którzy byli cywilizowanymi rolnikami i handlarzami. Ten długi okres adaptacji do zmieniających się środowisk może w niewielkiej części odpowiadać za tradycyjne role płciowe oparte na biologii i specjalizacji fizycznej. Mężczyźni i kobiety, choć inni, uzupełniają się niczym nóż i widelec.

 

Więcej informacji
Chciałbyś dowiedzieć się więcej o technikach uwodzenia i związkach? Odwiedź stronę www.uwodzenie.org i sprawdź to.

To może Cię także zainteresować:
Jaki prezent wybrać dla ukochanego?
Kilka porad na temat idealnego fotelika samochodowego
Ciąża w życiu każdej osoby

 

Poglądy przedstawione w niniejszym materiale są wyłącznie poglądami Autora. Materiał został opublikowany przez Autora - zachowana pisownia oryginalna tekstu. Szczegółowe informacje znajdziesz w Regulaminie. Jeśli uważasz, że niniejsza publikacja jest jego naruszeniem lub narusza ona obowiązujące przepisy prosimy o zgłoszenie tego faktu TUTAJ.

red. DDWLKP.pl | źródło: materiał partnera

Komentarze