Regulamin katalogu firm
 

1. Właścicielem serwisu DDWLKP.pl oraz serwisów wchodzących w jego skład jest firma ROZWOJOWI.com Paweł Kępa z siedzibą w Potrzebowice 1, 64-730 Wieleń, NIP: 763-196-85-71

2. Każdy Użytkownik portalu DDWLKP.pl może bezpłatnie i płatnie dodać firmę do Katalogu Firm.

3. Każdy wpis będzie weryfikowany przez redakcję portalu pod względem jego autentyczności.

4. O skutecznym zamieszczeniu firmy w Katalogu Firm decydują Redaktorzy portalu DDWLKP.pl.

5. W przypadku wpisów płatnych (PREMIUM i VIP) opłata, zgodna z cennikiem winna być uiszczona w terminie 14 dni od daty rejestracji (chyba, że w toku indywudualnych ustaleń z dodającym wpis, zmieniono ten termin). Po upływie terminu wpis jest usuwany.

6. Zarejestrowany Użytkownik ma prawo do zmiany wpisu dokonanego przez siebie, zamieszczonego w Katalogu Firm wysyłając informację o zmianach na adres mailowy: halo(at)rozwojowi.com

7. Użytkownik ma prawo żądać usunięcia wpisu ,dokonanego przez Użytkownika zgłaszającego żądanie, z Katalogu Firm. W tym celu wysyła e-maila z prośbą o usunięcie firmy na adres halo(at)rozwojowi.com

8. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia firmy z Katalogu Firm bez powiadomienia Użytkownika, który dokonał wpisu firmy do Katalogu Firm.

9. Redakcja portalu nie zamieszcza w Katalogu Firm, firm działających sprzecznie z polskim i międzynarodowym prawem.

10. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie DDWLKP.pl.

11. Reklamacje dotyczące wpisów w Katalogu Firm należy kierować na adres e-mail halo(at)rozwojowi.com

12. Przedmiotowa reklamacja winna zawierać dane wnoszącego reklamacje oraz zwięzły opis przedmiotu sprawy.

13. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony na wskazany przez Użytkownika adres e-mail w terminie 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

Niniejszy regulamin został ogłoszony z dniem 11 stycznia 2016 r. i obowiązuje od dnia jego ogłoszenia.

W przypadku pytań i wątpliwości co do funkcjonowania Katalogu Firm prosimy o kontakt – halo(at)rozwojowi.com