Regulamin ogłoszeń
 

Ogłoszenia na portalu DDWLKP.pl oraz portalich wchodzących w skład DDWLKP.pl zgodnie z Regulaminem portalu

1. Na portalu DDWLKP.pl oraz portalach wchodzących w jego skład w szczególności – PCT24.pl, POB24.info, PSZ24.info, PCH24.info, PZL24.info, PMI24.info, PNT24.info, PP.DDWLKP.pl,  nie wolno zamieszczać ogłoszeń dotyczących:

  • sprzedaży papierosów
  • sprzedaży alkoholu
  • sprzedaży narkotyków
  • sprzedaży leków
  • sprzedaży używek
  • sprzedaży sterydów
  • sprzedaży nielegalnego oprogramowania
  • usług korekcji liczników
  • prostytucji

 

2. Drobne usługi takie jak np: tłumaczenia, korepetycje, szycie, opieka nad dziećmi, przedszkola, szkoły, krawcowa itp. są dopuszczalne w dziale usługi.
3. ROZWOJOWI.com jako wydawca portali zastrzega sobie prawo do usuniecia jakiegokolwiek ogloszenia bez podania przyczyny jeżeli ogłoszenie nie jest zgodne z regulaminem.
4. W przypadku zauważenia nieprawidłowości skontaktuj się z redakcją - pilnuj konkurencji bo ona będzie pilnować ciebie i zgłaszać twoje ogłoszenia do usunięcia.
5. Zgłaszając nadużycie nie używaj wulgaryzmów pod adresem wydawcy (ROZWOJOWI.com) oraz portali. 
6. Jeżeli zostałeś upomniany nie zakładaj nowego konta na DDWLKP.pl czy innych portalach wchodzących w jego skład - będzie to skutkowało blokadą dostępu do serwisu.
7. Zamieszczaj ogłoszenie w odpowiednim dziale - jeżeli zamieścisz je w nieodpowiednim miejscu twoje konto może zostać zablokowane bez ostrzeżenia.
8. Wymagasz porządku w ogłoszeniach? Pilnuj go sam - zgłaszaj nadużycia.

Zamieszczając ogłoszenie wyrażasz zgodę na przesyłanie informacji dotyczących ofert od firmy ROZWOJOWI.com, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 z 9 września 2002 r., poz. 1204).

{*}Niezastosowanie się do regulaminu skutkuje usunięciem wszystkich ogłoszeń z portali informacyjnych wydawanych przez ROZWOJOWI.com

 

Kontakt z ROZWOJOWI.com

1. Używanie jakichkolwiek wulgaryzmów w kontakcie z moderatorami lub administracją portali będzie skutkowało natychmiastową i nieodwołalną blokadą konta.
2. Wydawca nie odpowiada na emaile lub prywatne wiadomości zawierające wylgaryzmy lub inne zwroty ogólnie uważane za obraźliwe.